دستورالعمل اجراي نكات ايمني ، بهداشت حرفه اي و زيست محيطي دستورالعمل اجراي نكات ايمني ، بهداشت حرفه اي و زيست محيطي .

دستورالعمل اجراي نكات ايمني ، بهداشت حرفه اي و زيست محيطي

بخش پدافند غير عامل

بنا بر سياست هاي كلي نظام در امور پدافند غيرعامل ابلاغي مقام معظم رهبري( مدظله العالي) و ماده 215 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه كشور و همچنين بمنظور استمرار فعاليت¬هاي سازماني، تداوم خدمت رساني، افزايش پايداري و ايمني، كاهش آسيب پذيري طرح هاي پالايشگاهي، انبارهاي نفت و خطوط لوله در سراسر كشور، تسهيل فعاليت شركت در شرايط تهديدات و بحران هاي طبيعي، صنعتي و نظامي، بخش پدافند غيرعامل و مديريت بحران و نيز كميته پدافند غيرعامل و مديريت بحران در شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران تشكيل گرديده است.a


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۳۰:۳۱ توسط:گيتي موضوع:

تلاش، آفرينش

شركت ملي صنايع پتروشيمي با هدف افزايش توان و دانش فني و خود كفايي صنعتي، ايجاد اشتغال مولد و رهايي از صنعت تك محصولي، با شعار "تلاش، آفرينش، بالندگي" مصمم به توسعه اين صنعت استراتژيك در راستاي دستيابي به توسعه پايدار و همه جانبه مي­باشد. لذا در تصميمات مديريتي خود جايگاه مهمي براي حفظ محيط زيست لحاظ نموده است، چرا كه توسعه بدون توجه به محيط زيست را توسعه اي تك بعدي و آن را ناپايدار و ناكامل مي­داند. بدين منظور شكرت ملي صنايع پتروشيمي تنها در صورتي اقدام به احداث واحدهاي جديد مي نمايد كه طرخ از توجيه فني ، اقتصادي و زيست محيطي برخوردار بوده و كليه جنبه­هاي زيست محيطي بهداشتي و ايمني در آن لحاظ شده باشد. ضمن اينكه  مجتمع­هاي توليدي نيز جهت بهبود وضعيت و رسيدن به استانداردهاي ملي وبين المللي، اقدام به اجراي پروژه­هاي بسياري نموده اند و اين روند  تا رسيدن به سطح كاملا مطلوب ادامه خواهد يافت. شركت ملي صنايع پتروشيمي با تعهد به استفاده بهينه از منابع و انرژي و احترام به حقوق شهروندان، هدف غايي خود را دور ريز صفر(Zero Discharge) به محيط زيست قرار داده و در اين راستا تلاشهاي فراواني نموده است


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۲۹:۰۲ توسط:گيتي موضوع:

ت بهداشت حرفه اي همايش

 اولين همايش ملي مهندسي ايمني و  مديريت HSE با همكاري دانشگاه صنعتي و مديريت شريف، انجمن مهندسي شيمي ايران، با مشاركت شركت ملي نفت ايران و پشتيباني شركتهاي داخلي و خارجي در اسفند ماه سال 84 برگزار شد در اين همايش. بالغ بر 240 مقاله در ارتباط با محورهاي مختلف ارائه گرديد.از بين اين مقالات، 70 مقاله براي بخش سخنراني و 85 مقاله براي بخش پوستر با نظر مشاوران علمي و كميته علمي همايش در چهار محور اصلي به ترتيب  زير انتخاب شده


بوده  است.
-1 ايمني و مديريت ريسك
-2 ايمني و محيط زيست
-3 ايمني و سلامت شغلي
(HSE) -4 مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست
همچنين از تعدادي از اساتيد، مديران و كارشناسان برجسته داخل و خارج از كشور درخواست شده بود كه مقالاتي ارائه نمايند
مقالات به دو صورت سخنراني و پوستر ارائه شد:
مجموعه حاضر شامل چكيده مقالات كليدي اعم از سخنراني و پوستر همايش مذكور است.
اضافه مينمايد كه از نكات برجسته همايش مذكور برگزاري 9 كارگاه تخصصي آموزشي بود.

جهت دريافت مقالات باستي در سايت عضو شويد.پس از  ثبت نام و عضويت در سايت با نام كاربري خود وارد سايت شده و روي لينك هاي مربوط به هر مقاله كليك كنيد صفحه دانلود باز ميشود سپس لازم است كه ابتدا كد امنيتي مربوطه(جهت تشخيص كاربران انساني از ماشين) را در محل قيد شده وارد نمائيد و بدين ترتيب فايل پي دي اف مقاله مورد نظر شما به روي رايانه شما دانلود ميگردد.سپس فايل مذكور را ميتوانيد با برنامه acrobat reader مطالعه نماييد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۲۴:۳۰ توسط:گيتي موضوع:

بخش ايمني

هر ساله ميليونها حادثه ناشي از كار در دنيا رخ مي دهد كه برخي از اين حوادث منجر به مرگ وبرخي ديگر موجب از كار افتادگي وآسيب هاي ناتوان كننده مي گرددكه ممكن است تا مدتها باقي بماند.
حوادث معمولا ناشي از شرايط نا ايمن (Unsafe Conditio)ويا اعمال نا ايمن (Unsafe Act)مي باشد شرايط نا ايمن عموما بدليل طراحي نامناسب فرآيند ويا تجهيزات مورد استفاده ويا شرايط كار پر مخاطره بروز مي نمايد واعمال ناايمن غالبا بدليل فاكتورهاي انساني واشتباهات فردي (Human Error)ناشي مي گردد.
به طور كلي خسارات مالي يا جاني،عواقب وپيامدهاي منفي حوادث صنعتي را تشكيل مي دهند .بنابراين وقوع حوادث يا سبب آسيب ديدن دستگاهها ،تجهيزات ،محصولات ،فرآيند توليد يا محيط كار مي شود ويا منجر به بروز صدمات غير قابل جبران جسمي وجاني خواهد گرديد.در شركت ملي مهندسي وساختمان نفت ايران نيز در راستاي اجراي سياست هاي وزارت نفت وبه منظور افزايش سطح قابل قبولي از ايمني وپيشگيري از بروز حوادث در كليه بخشهاي شركت اعم از طرح ها وپروژه ها ،ساختمان ستادي، انبارهاي كالا وتجهيزات ونيز اطمينان از صحت عملكرد مناسب وايمن سطوح مختلف مشاورين وپيمانكاران تحت پوشش اين شركت بخش ايمني مشغول به فعاليت بوده واز تماني دانش فني وتوان خود در راستاي بهبود وضعيت ايمني بهره مي گيرد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۲۲:۳۰ توسط:گيتي موضوع:

نگرشي نوين به مسائل بهداشتي

امروزه فلسفه HSEبا نگرشي نوين به مسائل بهداشتي ،ايمني وزيست محيطي در صنعت نفت ،از اهميت ويژه اي در توسعه همه جانبه كشور وپيشرفت ورشد جامعه انساني برخوردار است سياستهاي اتخاذ شده در اين نگرش بر اساس اهدافي از جمله ارتقاي سطح سلامتي كاركنان ،كاهش آثار نامطلوب صنعت بر محيط زيست  ،افزايش آثار مثبت برصنعت زيست ،افزايش آثارمثبت صنعت بر جامعه ،افزايش ايمني كاركنان ،تجهيزات وتاسيسات در مراكز صنعتي ،كاهش حوادث وآسيب هاي محيط هاي صنعتي ،به پايين ترين ميزان ممكن از طريق حذف شرايط نا ايمن تعيين وتبيين شده اند.
در طول ساليان متمادي ،مباحث ايمني بهداشت ومحيط زيست در صنعت نفت مطرح بوده است .امروزه با نگاهي ريزبين وپر دقت همراه با نظارت مديريتي واحد به صورت سيستماتيك وهمه جانبه به اين مباحث پرداخته شده است .
نظام مديريت فراگير HSEبا ايجاد بستر فرهنگي به تبيين تاثير متقابل عوامل بهداشت ،ايمني ومحيط زيست پرداخته واز اين روش نواقص ،مخاطرات بالقوه ،حوادث ومشكلات را مورد ارزيابي قرارداده وروشهاي مبتني بر پيشگيري را ارايه مي دهد .
هر چند دستيابي به نظامي خلاق در ساختار مديريت فراگير بهداشت ،ايمني ومحيط زيست (HSE-MS)ورويكرد يكپارچه سازي فرآيندها وگردش كارفعاليتهاي سه گانه بهداشت ،ايمني ومحيط زيست در تمامي سطوح صنعت نفت نيازمند تلاشهاي زيادي است اما متخصصين ومديران صنعت نفت نيازمند تلاشهاي زيادي است اما متخصصين ومديران صنعت در سالهاي اخير گامهاي موثري در جهت شكل گيري ساختار HSE.MS  وارتقاي اهداف اين نظام مديريتي برداشته اند.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۲۱:۳۶ توسط:گيتي موضوع:

عادات مطالعه دانشجويان

آرمسترانگ و سوپروي(1997)بيان كردند كه تلويزيون بشدت بر  يادگيري و تمركز تاثير دارد زيرا اساسا تلويزيون تنها موسيقي بدون كلام نيست. اصوات صوتي در مكالمه گفته مي شود كه  پردازش  صوتي را كه در درك مطلب و  يادگيري اطلاعات كلامي موثر است  مختل مي كند. اين محققان در مطالعه خود بر روي 83 دانشجو در مورد بازخواني صوتي(اعداد و ارقام) و تجسم فضايي حافظه كاري در محيط هاي ساكت و هنگام روشن ودن تلويزيون بررسي كردند. در هنگام روشن بودن تلويزيون حافظه صوتي آسيب ديد اما عملكرد تجسم تغييري نشان نداد. كوهن و همكاران(1980) به اثرات صداي هواپيما بر دانش آموزان نزديك فرودگاه توجه كردند آنها نه تنها به عملكرد علمي بلكه به استراتژيهاي توجهي، مداومت در حل مسئله و عملكرد شناختي در طول يك سال توجه كردند آنها به اين نتيجه رسيدند  كه افراديكه با صدا مواجهه بودند مقاومت كمتري در برابر آشفتگي هاي شنيداري داشتند و مداومت كمتري در حل مسئله در مقايسه با دانش آموزان مدارس بي سرو صدا داشتند.

 
Turnball (1997) عادات مطالعه دانشجويان و حساسيت آنها به صدا را ارزيابي كردند. كليه افراد يك آزمون درك مطلب تحت شرايط سكوت و پر سروصدا را انجام دادند و بر خلاف انتظار آنها دانشجوياني كه يك وضعيتي را ترجيح داده بودند عملكرد بهتري در آن وضعيت نداشتند. در حقيقت كليه شركت كنندگان در شرايط مواجهه با صدا كمي بهتر بودند . دو متغير مهم در اينجا وجود دارد:

 
سابقه مطالعه با صداDaousis  و  Mckolive(1986)نشان دادند كه عادت  به مطالعه مهم است. در افراديكه همواره با موسيقي مطالعه مي كنند يا در شرايط سكوت ، الگوي عملكرد متفاوتي وجود دارد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۱۳:۵۷ توسط:گيتي موضوع:

وظايف پردازش اطلاعات

تاثير استرس بر وظايف پردازش اطلاعات بطور گسترده اي مورد مطالعه قرار گرفته است(Smith 1990,Loeb 1986) گلاس(1970)در بررسي اثرات صدا بر عملكرد به اين نتيجه رسيدند كه احتمالاً اثر صدا بر عملكرد بواسطه تاثير آن بر قابليتهاي پردازش اطلاعات فرد و تمايل فرد به استفاده از فرايندي است كه به نحوي سبب افزايش اين قابليت ها ميشود بوجود مي آيد(17)نتيجه بيشتر مطالعات تحقيقي در اين زمينه اين بوده كه استرس(چه محيطي و رواني)ميتواند اثر قطعي بر كارايي عملكرد داشته باشد(Smith 1990).اين اثرات هم بصورت شاخص هاي عملكردي (زمان واكنش و دقت) وهم شاخص هاي فيزيولوژيك(فشارخون، تغييرات ضربان قلب) گزارش شده است. بطور دقيق تر مواجهه با استرس يك اثر منفي بر فرآيندهاي حافظه و توجه دارد(Fox,Bukhout,karmer 1990) اين اثر استرس از مطالعات ميداني متفاوت گزارش شده است.در مطالعات آزمايشگاهي اثر استرس بر حافظه، استرس رواني توسط بار ذهني يا رواني  و نيز صدا يا ساير عوامل اعمال مي شود. صدا اغلب بعنوان يك استرس زاي محيطي شناخته مي شود.(Veldman,1992 , Smith,1990, Daee & Wilding,1977;Loeb,1986) آشفتگي هاي حافظه در اثر صدا در بحث يادگيري و حافظه نشان داده شده است كه بدليل مشكلات بر توجه متمركز شده است. علاوه بر اين بازخواني اطلاعات نيز در صدا مشكل بوده است .با اين حال  پردازش اطلاعات تحت استرس القاء شده ميتواند سريعتر اما با دقت كمتر انجام شود(Hockey & Hamilton 1983)) وجود صدا در طول وظايف هوشياري يا توجه مداوم منجر به آلارمهاي نادرست بيشتري شده است.Jones,Smith & Broadbent 1979))  صدا باعث بروز آشفتگي هاي شناختي و حافظه ضعيف در  كودكاني كه در محيطهاي پر سرو صدا زندگي مي كنند در مقايسه با كودكان محيطهاي ساكت شده است(Cohen, Evans,Krantz & Stakals 1980). صدا ارتباط آموزشي در كلاس را مختل مي كند  تا آنجا كه روش آموزشي استفاده شده در مدارس نزديك فرودگاه اغلب تحت عنوان آموزش "وقفه موشك" معروف شده است. كوهن و واينشتاين(1981)چندين مطالعه را بررسي كردند كه پس از كنترل عوامل اجتماعي و اقتصادي مشخص شد كه عملكرد آموزشي كودكان در مدارس ساكت بهتر از مدارس كودكان پر سر و صداست. كوهن و واينشتاين  همچنين در تحقيقي نشان دادند كه مهارتهايي از قبيل تميز شنيداري و قدرت روخواني در كودكاني كه در محيط پر سروصدا زندگي مي كنند حتي اگر مدرسه آنها در محيط پر سروصدا نباشد آسيب مي بيند. Beentjes و همكارانش(1996) پرسشنامه اي را در مورد عادات مطالعه در بين كودكان مدارس تكميل كردند و به اين نتيجه رسيدند كه بيش از 90% كودكان تكاليف خود را در حين گوش دادن به موسيقي و 50 درصد در حين تماشا كردن تلويزيون انجام مي دهند. تعداد زيادي از افراد اعتقاد دارند كه استفاده از رسانه زمينه بر عملكرد تكاليف تاثير سوء دارد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۱۲:۲۷ توسط:گيتي موضوع:

پردازش اطلاعات

پردازش اطلاعات جنبه هاي مختلفي از عملكرد شناختي مشخص شده كه تحت تاثير صدا قرار مي گيرند. آبل(1990) چندين مطالعه را كه چنين اثراتي را نشان مي دادند بررسي كرد. و نشان دادند كه بازخواني اطلاعات بطور قطعي تحت تاثير صداي زمينه قرار مي گيرد گر چه اين اثر بطور ثابت از طرف ديگران تكرار نشده است(برودبنت 1979).ساير مطالعات بررسي شده توسط آبل نشان داد كه هوشياري و توجه نيز در اثر صدا آسيب مي بيند و اين اثر درمطالعات وانديك، سومان ودريس[1] (1987) هم بدست آمد. علاوه بر اين حتي اگر يك فرد در سر و صدا وظيفه شناختي اش را بخوبي انجام دهد هزينه هاي ديگري از جمله كاهش ظرفيت رواني يا فيزيولوژيكي در واكنش به درخواست هاي اضافي و افزايش خستگي پس از اتمام كار وجود خواهد داشت(ميلر 1979).بيشتر مطالعات بحث اثرات مختل كنندگي صداي زمينه را بر جنبه هاي مختلف عملكرد شناختي بررسي كرده اند. پديده اي به نام اثر گفتگوي نامربوط(ISE) وجود دارد كه در آن افرادي كه وظيفه اي را انجام مي دهند در معرض صداي زمينه (مكالمه) قرار مي گيرند كه ضرورتا به زبان فرد نيست. عملكرد افراد حتي زمانيكه خواسته شد به مكالمه گوش ندهند كاهش يافت. توجه به اين نكته در ادارات بسيار حائز اهميت است.

 
يكي از شاخص هاي اصلي و تعيين كننده عملكرد انسان سيستم  پردازش اطلاعات انسان است. در  تعاملات  انسان – سيستم فرد بايد اطلاعات را درك كند، پردازش كند و بر اساس آن اطلاعات تصميم گيري كند كه منجر به پاسخ و اقدام عملي ميشود.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۱۱:۲۵ توسط:گيتي موضوع:

نظريه برودبنت و پولتون

نظريه اين دو محقق در مورد اثرات صدا بر عملكرد شغلي متفاوت است .هر دو به قانون يركز-دادسون استناد كرده اند كه ارتباط استرس و عملكرد را بصورت شكل U وارونه بيان مي كند.

 
پولتون معتقدا است:

 
1-      صدا موجب مختل شدن گفتگوهايي مي شود كه در درون فرد جريان دارد. افراد نمي توانند آنچه را كه فكر مي كنند بشنوند.

 
2-      صدا موجب حواس پرتي مي شود.3-      صدا در مراحل اوليه مواجهه موجب افزايش مفيد تحريك فيزيولوژيك شده اما اين حالت با گذشت زمان كاهش مي يابد.برودبنت عقيده دارد:

 
1-      اثرات مخرب صدا به دليل تحريك بيش از حد است و نه به دليل تداخل با گفتگوهاي دروني و پوشش آن.

 
2-      در ترازهاي بالا قدرت توجه و درك فرد به شكل مخروط است(به دليل تحريك بيش از اندازه).يعني فرد قادر به تمركز روي همه اطلاعات نيست و تنها بر بخش مهم توجه مي كند در نتيجه خطاهايي روي مي دهد. افزايش تحريك مي تواند سبب بهبود عملكرد يا كاهش آن شود. سطحي از تحريك كه اپراتور در آن بهترين عملكرد شغلي را نشان مي دهد سطح تحريك بهينه ناميده مي شود .افزايش تحريك از اين مقدار باعث كاهش عملكرد مي شود. در مقابل اگر سطح تحريك بسيار پايين آيد افراد براي حفظ هوشياري و بيداري خود دچار مشكل مي شوند و بدين ترتيب احتمالاً عملكرد شغلي در اثر نبود تحريك يا انگيختگي لازم  كاهش مي يابد.

 
اثر صدا بر عملكرد رواني

 
عملكرد رواني در محيط هاي پر سروصدا يك مشكل هميشگي در محيط هاي كاري و زندگي بشمار مي رود. در بين آزمونهاي عملكرد وظايف محاسباتي براي برآورد پردازش رواني افراد بكار مي رود. نتايج مطالعات درباره اثرات صدا بر عملكرد اين وظايف همواره ثابت و يكسان نبوده در نتيجه توجه به عوامل فردي كه به پردازش اطلاعات اثر مي كنند مورد توجه قرار گرفته است. در بين عوامل فردي تيپ هاي شخصيتي و حساسيت ذهني به صدا بيشتر مطرح شده است.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۱۰:۴۲ توسط:گيتي موضوع:

اثر صدا بر عملكرد جسمي

عملكرد شغلي نيز مي تواند در اثر صدا آسيب ببيند .صدا اثر خود را به دو صورت مستقيم يا غير مستقيم از طريق ناراحتي يا نارضايتي شغلي به جا مي گذارد (آبل 1990)گر چه بسياري از مطالعات اوليه نشان دادند كه كارگران صنعتي ميتوانند كار خود را بدون تاثير صدا انجام دهند اما مطالعات اخير نتايج ديگري را نشان داده است. براي مثال Bragdon(1973) نشان داد كه صدا بويژه وقتي غير منتظره و ناآشنا باشد بشدت عملكرد شغلي را آسيب مي زند. علاوه بر اين مواجهه با صداي بالاي 90 دسي بل بر اساس گزارش اين محقق  باعث افزايش ميزان خطاها شده و هشداري براي وقايع و حوادث غير منتظره خواهد بود.Broadbent همچنين ، بيان مي كند كه وظايف حسي نيز در اثر صدا آسيب مي بيند.

 
اثر صدا بر عملكرد شغلي يكي از موضوعات بحث انگيز در ميان پژوهشگران بوده است(برودبنت 1978، پولتون، كرايتر 1958) يكي از مشكلات موجود در مطالعه اثر صدا بر عملكرد شغلي، گوناگوني وظايف و صداها ست. صدا مي تواند منقطع و يا پيوسته بوده ،موسيقي يا صداي سفيد باشد. وظايف ممكن است به صورت دستي- مهارتي(اعمال خودكار) ، فكري باشد. مطالعات انجام گرفته تمامي شرايط موجود از نظر نوع وظيفه و نوع صدا را در بر نمي گيرند بطور كلي در هر يك دامنه محدودي از شرايط ممكن بررسي شده اند.

 
نظريات موجود در رابطه با اثرات صدا بر عملكرد

 
نظريه مركب: اين نظريه توسط گلاس و سينگر(1972) بيان شده شامل چهار عامل به قرار زير است:

 
1-اثر پوششي(Masking)

 
2- ايجاد حواس پرتي

 
3- افزايش تحريك يا انگيختگي

 
4- انتقال

 
در زماني كه صدا براي اولين بار پخش مي شود سطح انگيختگي افزايش مي يابد. افزايش سطح تحريك هم باعث بهبود عملكرد شده و هم فرد را به مبارزه با اثرات تخريبي پوششي صدا و حواس پرتي ترغيب مي كند. اما پس از مدتي سطح تحريك به كمتر از حد طبيعي كاهش مي يابد. از اين مرحله به بدن عملكرد دچار افت مي شود .در اين مرحله است كه به موازات كاهش تحريك اثرات تخريبي پوششي و حواس پرتي صدا عملكرد را دچار نقصان مي كند.

 
انتقال مي تواند از محيط بي سر وصدا به محيط پر سر و صدا باشد(انتقال منفي) و يا از شرايط صدا به سكوت (انتقال مثبت) . اين انتقال خواه بلافاصله و خواه چند روز پس از مواجهه رخ دهد تاثيراتي بر عملكرد دارد كه ميتواند بهبود يا تضعيف عملكرد  باشد.

 
نظريه برودبنت و پولتوننظريه اين دو محقق در مورد اثرات صدا بر عملكرد شغلي متفاوت است .هر دو به قانون يركز-دادسون استناد كرده اند كه ارتباط استرس و عملكرد را بصورت شكل U وارونه بيان مي كند.

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۰۹:۵۱ توسط:گيتي موضوع: