دستورالعمل اجراي نكات ايمني ، بهداشت حرفه اي و زيست محيطي دستورالعمل اجراي نكات ايمني ، بهداشت حرفه اي و زيست محيطي .

دستورالعمل اجراي نكات ايمني ، بهداشت حرفه اي و زيست محيطي

بخش پدافند غير عامل

بنا بر سياست هاي كلي نظام در امور پدافند غيرعامل ابلاغي مقام معظم رهبري( مدظله العالي) و ماده 215 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه كشور و همچنين بمنظور استمرار فعاليت¬هاي سازماني، تداوم خدمت رساني، افزايش پايداري و ايمني، كاهش آسيب پذيري طرح هاي پالايشگاهي، انبارهاي نفت و خطوط لوله در سراسر كشور، تسهيل فعاليت شركت در شرايط تهديدات و بحران هاي طبيعي، صنعتي و نظامي، بخش پدافند غيرعامل و مديريت بحران و نيز كميته پدافند غيرعامل و مديريت بحران در شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران تشكيل گرديده است.a


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۳۰:۳۱ توسط:گيتي موضوع:

تلاش، آفرينش

شركت ملي صنايع پتروشيمي با هدف افزايش توان و دانش فني و خود كفايي صنعتي، ايجاد اشتغال مولد و رهايي از صنعت تك محصولي، با شعار "تلاش، آفرينش، بالندگي" مصمم به توسعه اين صنعت استراتژيك در راستاي دستيابي به توسعه پايدار و همه جانبه مي­باشد. لذا در تصميمات مديريتي خود جايگاه مهمي براي حفظ محيط زيست لحاظ نموده است، چرا كه توسعه بدون توجه به محيط زيست را توسعه اي تك بعدي و آن را ناپايدار و ناكامل مي­داند. بدين منظور شكرت ملي صنايع پتروشيمي تنها در صورتي اقدام به احداث واحدهاي جديد مي نمايد كه طرخ از توجيه فني ، اقتصادي و زيست محيطي برخوردار بوده و كليه جنبه­هاي زيست محيطي بهداشتي و ايمني در آن لحاظ شده باشد. ضمن اينكه  مجتمع­هاي توليدي نيز جهت بهبود وضعيت و رسيدن به استانداردهاي ملي وبين المللي، اقدام به اجراي پروژه­هاي بسياري نموده اند و اين روند  تا رسيدن به سطح كاملا مطلوب ادامه خواهد يافت. شركت ملي صنايع پتروشيمي با تعهد به استفاده بهينه از منابع و انرژي و احترام به حقوق شهروندان، هدف غايي خود را دور ريز صفر(Zero Discharge) به محيط زيست قرار داده و در اين راستا تلاشهاي فراواني نموده است


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۲۹:۰۲ توسط:گيتي موضوع:

ت بهداشت حرفه اي همايش

 اولين همايش ملي مهندسي ايمني و  مديريت HSE با همكاري دانشگاه صنعتي و مديريت شريف، انجمن مهندسي شيمي ايران، با مشاركت شركت ملي نفت ايران و پشتيباني شركتهاي داخلي و خارجي در اسفند ماه سال 84 برگزار شد در اين همايش. بالغ بر 240 مقاله در ارتباط با محورهاي مختلف ارائه گرديد.از بين اين مقالات، 70 مقاله براي بخش سخنراني و 85 مقاله براي بخش پوستر با نظر مشاوران علمي و كميته علمي همايش در چهار محور اصلي به ترتيب  زير انتخاب شده


بوده  است.
-1 ايمني و مديريت ريسك
-2 ايمني و محيط زيست
-3 ايمني و سلامت شغلي
(HSE) -4 مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست
همچنين از تعدادي از اساتيد، مديران و كارشناسان برجسته داخل و خارج از كشور درخواست شده بود كه مقالاتي ارائه نمايند
مقالات به دو صورت سخنراني و پوستر ارائه شد:
مجموعه حاضر شامل چكيده مقالات كليدي اعم از سخنراني و پوستر همايش مذكور است.
اضافه مينمايد كه از نكات برجسته همايش مذكور برگزاري 9 كارگاه تخصصي آموزشي بود.

جهت دريافت مقالات باستي در سايت عضو شويد.پس از  ثبت نام و عضويت در سايت با نام كاربري خود وارد سايت شده و روي لينك هاي مربوط به هر مقاله كليك كنيد صفحه دانلود باز ميشود سپس لازم است كه ابتدا كد امنيتي مربوطه(جهت تشخيص كاربران انساني از ماشين) را در محل قيد شده وارد نمائيد و بدين ترتيب فايل پي دي اف مقاله مورد نظر شما به روي رايانه شما دانلود ميگردد.سپس فايل مذكور را ميتوانيد با برنامه acrobat reader مطالعه نماييد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۲۴:۳۰ توسط:گيتي موضوع:

بخش ايمني

هر ساله ميليونها حادثه ناشي از كار در دنيا رخ مي دهد كه برخي از اين حوادث منجر به مرگ وبرخي ديگر موجب از كار افتادگي وآسيب هاي ناتوان كننده مي گرددكه ممكن است تا مدتها باقي بماند.
حوادث معمولا ناشي از شرايط نا ايمن (Unsafe Conditio)ويا اعمال نا ايمن (Unsafe Act)مي باشد شرايط نا ايمن عموما بدليل طراحي نامناسب فرآيند ويا تجهيزات مورد استفاده ويا شرايط كار پر مخاطره بروز مي نمايد واعمال ناايمن غالبا بدليل فاكتورهاي انساني واشتباهات فردي (Human Error)ناشي مي گردد.
به طور كلي خسارات مالي يا جاني،عواقب وپيامدهاي منفي حوادث صنعتي را تشكيل مي دهند .بنابراين وقوع حوادث يا سبب آسيب ديدن دستگاهها ،تجهيزات ،محصولات ،فرآيند توليد يا محيط كار مي شود ويا منجر به بروز صدمات غير قابل جبران جسمي وجاني خواهد گرديد.در شركت ملي مهندسي وساختمان نفت ايران نيز در راستاي اجراي سياست هاي وزارت نفت وبه منظور افزايش سطح قابل قبولي از ايمني وپيشگيري از بروز حوادث در كليه بخشهاي شركت اعم از طرح ها وپروژه ها ،ساختمان ستادي، انبارهاي كالا وتجهيزات ونيز اطمينان از صحت عملكرد مناسب وايمن سطوح مختلف مشاورين وپيمانكاران تحت پوشش اين شركت بخش ايمني مشغول به فعاليت بوده واز تماني دانش فني وتوان خود در راستاي بهبود وضعيت ايمني بهره مي گيرد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۲۲:۳۰ توسط:گيتي موضوع:

نگرشي نوين به مسائل بهداشتي

امروزه فلسفه HSEبا نگرشي نوين به مسائل بهداشتي ،ايمني وزيست محيطي در صنعت نفت ،از اهميت ويژه اي در توسعه همه جانبه كشور وپيشرفت ورشد جامعه انساني برخوردار است سياستهاي اتخاذ شده در اين نگرش بر اساس اهدافي از جمله ارتقاي سطح سلامتي كاركنان ،كاهش آثار نامطلوب صنعت بر محيط زيست  ،افزايش آثار مثبت برصنعت زيست ،افزايش آثارمثبت صنعت بر جامعه ،افزايش ايمني كاركنان ،تجهيزات وتاسيسات در مراكز صنعتي ،كاهش حوادث وآسيب هاي محيط هاي صنعتي ،به پايين ترين ميزان ممكن از طريق حذف شرايط نا ايمن تعيين وتبيين شده اند.
در طول ساليان متمادي ،مباحث ايمني بهداشت ومحيط زيست در صنعت نفت مطرح بوده است .امروزه با نگاهي ريزبين وپر دقت همراه با نظارت مديريتي واحد به صورت سيستماتيك وهمه جانبه به اين مباحث پرداخته شده است .
نظام مديريت فراگير HSEبا ايجاد بستر فرهنگي به تبيين تاثير متقابل عوامل بهداشت ،ايمني ومحيط زيست پرداخته واز اين روش نواقص ،مخاطرات بالقوه ،حوادث ومشكلات را مورد ارزيابي قرارداده وروشهاي مبتني بر پيشگيري را ارايه مي دهد .
هر چند دستيابي به نظامي خلاق در ساختار مديريت فراگير بهداشت ،ايمني ومحيط زيست (HSE-MS)ورويكرد يكپارچه سازي فرآيندها وگردش كارفعاليتهاي سه گانه بهداشت ،ايمني ومحيط زيست در تمامي سطوح صنعت نفت نيازمند تلاشهاي زيادي است اما متخصصين ومديران صنعت نفت نيازمند تلاشهاي زيادي است اما متخصصين ومديران صنعت در سالهاي اخير گامهاي موثري در جهت شكل گيري ساختار HSE.MS  وارتقاي اهداف اين نظام مديريتي برداشته اند.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۲۱:۳۶ توسط:گيتي موضوع: