دستورالعمل اجراي نكات ايمني ، بهداشت حرفه اي و زيست محيطي دستورالعمل اجراي نكات ايمني ، بهداشت حرفه اي و زيست محيطي .

دستورالعمل اجراي نكات ايمني ، بهداشت حرفه اي و زيست محيطي

بخش ايمني

هر ساله ميليونها حادثه ناشي از كار در دنيا رخ مي دهد كه برخي از اين حوادث منجر به مرگ وبرخي ديگر موجب از كار افتادگي وآسيب هاي ناتوان كننده مي گرددكه ممكن است تا مدتها باقي بماند.
حوادث معمولا ناشي از شرايط نا ايمن (Unsafe Conditio)ويا اعمال نا ايمن (Unsafe Act)مي باشد شرايط نا ايمن عموما بدليل طراحي نامناسب فرآيند ويا تجهيزات مورد استفاده ويا شرايط كار پر مخاطره بروز مي نمايد واعمال ناايمن غالبا بدليل فاكتورهاي انساني واشتباهات فردي (Human Error)ناشي مي گردد.
به طور كلي خسارات مالي يا جاني،عواقب وپيامدهاي منفي حوادث صنعتي را تشكيل مي دهند .بنابراين وقوع حوادث يا سبب آسيب ديدن دستگاهها ،تجهيزات ،محصولات ،فرآيند توليد يا محيط كار مي شود ويا منجر به بروز صدمات غير قابل جبران جسمي وجاني خواهد گرديد.در شركت ملي مهندسي وساختمان نفت ايران نيز در راستاي اجراي سياست هاي وزارت نفت وبه منظور افزايش سطح قابل قبولي از ايمني وپيشگيري از بروز حوادث در كليه بخشهاي شركت اعم از طرح ها وپروژه ها ،ساختمان ستادي، انبارهاي كالا وتجهيزات ونيز اطمينان از صحت عملكرد مناسب وايمن سطوح مختلف مشاورين وپيمانكاران تحت پوشش اين شركت بخش ايمني مشغول به فعاليت بوده واز تماني دانش فني وتوان خود در راستاي بهبود وضعيت ايمني بهره مي گيرد.


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۲۲:۳۰ توسط:گيتي موضوع:

:: مطالب مشابه
[RelPostTitle] [RelPostTitle]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :