دستورالعمل اجراي نكات ايمني ، بهداشت حرفه اي و زيست محيطي دستورالعمل اجراي نكات ايمني ، بهداشت حرفه اي و زيست محيطي .

دستورالعمل اجراي نكات ايمني ، بهداشت حرفه اي و زيست محيطي

برقراري روشهاي اجرايي

  نياز سنجي آموزش براي كليه پرسنل مؤثر بر سيستم مديريت زيست محيطي و ايمني و بهداشت  .

–  مكانيزم برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي ، برگزاري دوره هاي مورد نياز در داخل يا خارج سازمان ، بسته به نوع  آموزش مورد نياز .

– حضور و غياب و نظر سنجي دوره ها .

–  اندازه گيري اثر بخشي آموزشهاي انجام شده براي پرسنل آموزش ديده.

– ثبت سوابق آموزشي پرسنل .

5-3- طرح ريزي براي شناسايي خطرات، ارزيابي و كنترل ريسك:

ايجاد و برقراري روشهاي اجرايي در سازمان به منظور شناسايي مداوم خطرات، ارزيابي ريسكها و اجراي اقدامات كنترلي لازم شامل:

    كليه فعاليتهاي عادي و غير عادي.
    كليه افرادي كه محيط كار دسترسي و رفت و آمد دارند (شامل پيمانكاران و … ).
    توجه به دامنه، طبيعت و زمان فعاليتها به منظور اطمينان از كنشي بودن آن به جاي واكنشي .
    توانايي طبقه بندي ريسكها و شناسايي ريسكهايي كه بايد بر اساس اقدامات تعريف شده در اهداف و برنامه هاي مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي حذف و يا كنترل شوند .

6-3- كنترل عمليات:

    ايجاد و برقراري روشهاي اجرايي مدون براي پوشش دادن موقعيتهايي كه نبود آنها ممكن است منجر به انحراف از خط مشي و اهداف كلان و خرد زيست محيطي و ايمني و بهداشت شود
    تعيين معيارهاي عملياتي در روشهاي اجرايي
    ايجاد و برقراري روشهاي اجرايي مرتبط با ريسكها و جنبه هاي زيست محيطي شناخته شده در محصولات، تجهيزات و خدمات خريداري شده و يا مورد استفاده سازمان و ابلاغ روشهاي اجرايي و…

7-3- آمادگي و واكنش در وضعيت اضطراري:

    شناسايي احتمال وقوع و مقابله با حوادث و موقعيتهاي اضطراري

– پيشگيري و كاهش امكان بروز بيماريها و جراحات مرتبط با حوادث و موقعيتهاي اضطراري

–  پيشگيري و كاهش پيامدهاي زيست محيطي مرتبط با حوادث و موقعيتهاي اضطراري

8-3- جنبه هاي زيست محيطي:

    شناسايي جنبه هاي زيست محيطي فعاليتها، محصولات يا خدمات
    تعيين جنبه هاي زيست محيطي كه داراي پيامد بارز و غير بارز بر محيط زيست مي باشند.
    اطمينان از لحاظ شدن جنبه هاي مرتبط با اين پيامدهاي بارز زيست محيطي در اهداف كلان زيست محيطي سازمان.
    به روز آوري اطلاعات مربوط به اين جنبه هاي بارز و غير بارز زيست محيطي

9-3- ارزيابي انطباق :

    ايجاد مكانيزمي براي ارزيابي دوره اي سيستم زيست محيطي و ايمني و بهداشت
    ارزيابي ادواري انطباق با الزامات قانوني سيستم مديريت زيست محيطي و ايمني و بهداشت
    ارزيابي ادواري انطباق با اهداف و برنامه هاي عملياتي سيستم مديريت زيست محيطي و ايمني و بهداشت

10-3- ارتباطات :

    ايجاد مكانيزمي براي تعيين ارتباطات داخلي سطوح مختلف سازمان
    ايجاد مكانيزمي براي تعيين ارتباطات بيروني در خصوص جنبه هاي زيست محيطي
    ايجاد مكانيزمي براي پاسخگويي به طرفهاي ذي نفع برون سازماني

11-3- اقدامات اصلاحي /  پيشگيرانه :

–  تعيين مكانيزم رفع موارد نامنطبق ، پيشگيري از بروز موارد عدم انطباق و بررسي و ريشه يابي علل بوجود آمدن مشكل .

–  پيگيري اقدامات لازم جهت رفع موارد عدم انطباق شامل ؛ مسئوليت انجام ، مهلت اجرا ، بررسي اقدامات بعمل آمده و اثر بخش بودن آنها به همراه صدور اقدامات پيشگيرانه مؤثر جهت بهبود مستمر سيستم مديريت زيست محيطي و ايمني و بهداشت  .

12-3- پايش و اندازه گيري :

–  طراحي تمام مراحل فوق بصورتي است كه كليه فعاليتهاي مذكور قابليت اندازه گيري و تبديل به عدد و نمودارهاي آماري را دارد ، بطوريكه با ديدن آن به راحتي به نقاط ضعف و قوت جاي جاي سازمان پي خواهيم برد .

–  تعيين مكانيزم ارائه گزارشات لازم و مورد نياز سيستم و مديريت ارشد سازمان با استفاده از تكنيكهاي آماري  .

–  تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از انواع نمودارها ، گزارشات آماري از كليه واحد هاي سازمان ، مشخص شدن وضعيت كلي اثر بخشي سيستم ، مغايرت ها ، مشكلات و موانع ، تعداد اقدامات اصلاحي / پيشگيرانه ، اندازه گيري و تجزيه و تحليل اطلاعات و اهداف از پيش تعيين شده ، تعيين روشهاي اندازه گيري رضايت مشتريان ( داخلي/ خارجي )

13-3- مميزي داخلي :

–  طراحي مكانيزمي جهت بازبيني و بازرسي عملكرد سيستم توسط نيروهاي داخلي سازمان دربازه هاي زماني مشخص با آموزش مميزين داخلي ، برنامه ريزي مميزي داخلي ، تهيه چك ليست هاي مميزي ، اجراي مميزي داخلي و ثبت مشاهدات مميزي و موارد عدم انطباق مميزي .


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۰۶:۲۸ توسط:گيتي موضوع:

:: مطالب مشابه
[RelPostTitle] [RelPostTitle]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :