دستورالعمل اجراي نكات ايمني ، بهداشت حرفه اي و زيست محيطي دستورالعمل اجراي نكات ايمني ، بهداشت حرفه اي و زيست محيطي .

دستورالعمل اجراي نكات ايمني ، بهداشت حرفه اي و زيست محيطي

اثر صدا بر عملكرد جسمي

عملكرد شغلي نيز مي تواند در اثر صدا آسيب ببيند .صدا اثر خود را به دو صورت مستقيم يا غير مستقيم از طريق ناراحتي يا نارضايتي شغلي به جا مي گذارد (آبل 1990)گر چه بسياري از مطالعات اوليه نشان دادند كه كارگران صنعتي ميتوانند كار خود را بدون تاثير صدا انجام دهند اما مطالعات اخير نتايج ديگري را نشان داده است. براي مثال Bragdon(1973) نشان داد كه صدا بويژه وقتي غير منتظره و ناآشنا باشد بشدت عملكرد شغلي را آسيب مي زند. علاوه بر اين مواجهه با صداي بالاي 90 دسي بل بر اساس گزارش اين محقق  باعث افزايش ميزان خطاها شده و هشداري براي وقايع و حوادث غير منتظره خواهد بود.Broadbent همچنين ، بيان مي كند كه وظايف حسي نيز در اثر صدا آسيب مي بيند.

 
اثر صدا بر عملكرد شغلي يكي از موضوعات بحث انگيز در ميان پژوهشگران بوده است(برودبنت 1978، پولتون، كرايتر 1958) يكي از مشكلات موجود در مطالعه اثر صدا بر عملكرد شغلي، گوناگوني وظايف و صداها ست. صدا مي تواند منقطع و يا پيوسته بوده ،موسيقي يا صداي سفيد باشد. وظايف ممكن است به صورت دستي- مهارتي(اعمال خودكار) ، فكري باشد. مطالعات انجام گرفته تمامي شرايط موجود از نظر نوع وظيفه و نوع صدا را در بر نمي گيرند بطور كلي در هر يك دامنه محدودي از شرايط ممكن بررسي شده اند.

 
نظريات موجود در رابطه با اثرات صدا بر عملكرد

 
نظريه مركب: اين نظريه توسط گلاس و سينگر(1972) بيان شده شامل چهار عامل به قرار زير است:

 
1-اثر پوششي(Masking)

 
2- ايجاد حواس پرتي

 
3- افزايش تحريك يا انگيختگي

 
4- انتقال

 
در زماني كه صدا براي اولين بار پخش مي شود سطح انگيختگي افزايش مي يابد. افزايش سطح تحريك هم باعث بهبود عملكرد شده و هم فرد را به مبارزه با اثرات تخريبي پوششي صدا و حواس پرتي ترغيب مي كند. اما پس از مدتي سطح تحريك به كمتر از حد طبيعي كاهش مي يابد. از اين مرحله به بدن عملكرد دچار افت مي شود .در اين مرحله است كه به موازات كاهش تحريك اثرات تخريبي پوششي و حواس پرتي صدا عملكرد را دچار نقصان مي كند.

 
انتقال مي تواند از محيط بي سر وصدا به محيط پر سر و صدا باشد(انتقال منفي) و يا از شرايط صدا به سكوت (انتقال مثبت) . اين انتقال خواه بلافاصله و خواه چند روز پس از مواجهه رخ دهد تاثيراتي بر عملكرد دارد كه ميتواند بهبود يا تضعيف عملكرد  باشد.

 
نظريه برودبنت و پولتوننظريه اين دو محقق در مورد اثرات صدا بر عملكرد شغلي متفاوت است .هر دو به قانون يركز-دادسون استناد كرده اند كه ارتباط استرس و عملكرد را بصورت شكل U وارونه بيان مي كند.

 


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۰۹:۵۱ توسط:گيتي موضوع:

:: مطالب مشابه
[RelPostTitle] [RelPostTitle]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :