دستورالعمل اجراي نكات ايمني ، بهداشت حرفه اي و زيست محيطي دستورالعمل اجراي نكات ايمني ، بهداشت حرفه اي و زيست محيطي .

دستورالعمل اجراي نكات ايمني ، بهداشت حرفه اي و زيست محيطي

وظايف پردازش اطلاعات

تاثير استرس بر وظايف پردازش اطلاعات بطور گسترده اي مورد مطالعه قرار گرفته است(Smith 1990,Loeb 1986) گلاس(1970)در بررسي اثرات صدا بر عملكرد به اين نتيجه رسيدند كه احتمالاً اثر صدا بر عملكرد بواسطه تاثير آن بر قابليتهاي پردازش اطلاعات فرد و تمايل فرد به استفاده از فرايندي است كه به نحوي سبب افزايش اين قابليت ها ميشود بوجود مي آيد(17)نتيجه بيشتر مطالعات تحقيقي در اين زمينه اين بوده كه استرس(چه محيطي و رواني)ميتواند اثر قطعي بر كارايي عملكرد داشته باشد(Smith 1990).اين اثرات هم بصورت شاخص هاي عملكردي (زمان واكنش و دقت) وهم شاخص هاي فيزيولوژيك(فشارخون، تغييرات ضربان قلب) گزارش شده است. بطور دقيق تر مواجهه با استرس يك اثر منفي بر فرآيندهاي حافظه و توجه دارد(Fox,Bukhout,karmer 1990) اين اثر استرس از مطالعات ميداني متفاوت گزارش شده است.در مطالعات آزمايشگاهي اثر استرس بر حافظه، استرس رواني توسط بار ذهني يا رواني  و نيز صدا يا ساير عوامل اعمال مي شود. صدا اغلب بعنوان يك استرس زاي محيطي شناخته مي شود.(Veldman,1992 , Smith,1990, Daee & Wilding,1977;Loeb,1986) آشفتگي هاي حافظه در اثر صدا در بحث يادگيري و حافظه نشان داده شده است كه بدليل مشكلات بر توجه متمركز شده است. علاوه بر اين بازخواني اطلاعات نيز در صدا مشكل بوده است .با اين حال  پردازش اطلاعات تحت استرس القاء شده ميتواند سريعتر اما با دقت كمتر انجام شود(Hockey & Hamilton 1983)) وجود صدا در طول وظايف هوشياري يا توجه مداوم منجر به آلارمهاي نادرست بيشتري شده است.Jones,Smith & Broadbent 1979))  صدا باعث بروز آشفتگي هاي شناختي و حافظه ضعيف در  كودكاني كه در محيطهاي پر سرو صدا زندگي مي كنند در مقايسه با كودكان محيطهاي ساكت شده است(Cohen, Evans,Krantz & Stakals 1980). صدا ارتباط آموزشي در كلاس را مختل مي كند  تا آنجا كه روش آموزشي استفاده شده در مدارس نزديك فرودگاه اغلب تحت عنوان آموزش "وقفه موشك" معروف شده است. كوهن و واينشتاين(1981)چندين مطالعه را بررسي كردند كه پس از كنترل عوامل اجتماعي و اقتصادي مشخص شد كه عملكرد آموزشي كودكان در مدارس ساكت بهتر از مدارس كودكان پر سر و صداست. كوهن و واينشتاين  همچنين در تحقيقي نشان دادند كه مهارتهايي از قبيل تميز شنيداري و قدرت روخواني در كودكاني كه در محيط پر سروصدا زندگي مي كنند حتي اگر مدرسه آنها در محيط پر سروصدا نباشد آسيب مي بيند. Beentjes و همكارانش(1996) پرسشنامه اي را در مورد عادات مطالعه در بين كودكان مدارس تكميل كردند و به اين نتيجه رسيدند كه بيش از 90% كودكان تكاليف خود را در حين گوش دادن به موسيقي و 50 درصد در حين تماشا كردن تلويزيون انجام مي دهند. تعداد زيادي از افراد اعتقاد دارند كه استفاده از رسانه زمينه بر عملكرد تكاليف تاثير سوء دارد.


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۱۲:۲۷ توسط:گيتي موضوع:

:: مطالب مشابه
[RelPostTitle] [RelPostTitle]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :